Reklam – VL

Klippte en ny reklamfilm för VL där de vill visa att man kan ta tåget också.