Reklam – Hemglass

Jag klippte ihop en ny värld åt Hemglass tillsammans med ProLounge.

Som förarbete klippte jag ihop bilderna från storyboard för att underlätta animeringen.