Reklam – Hemglass

Ytterligare en urgullig film för hemglass. Denna gång är det glassbåten som tar form.