Reklam – Bauhaus

Året 2016 inleddes med att klippa den här filmen åt ProLounge.